Horolezecké průvodce

SZ část Orlí stěny02

Předběžný náčrt lezeckého průvodce pro Orlí stěnu za říčkou Křetínkou.Postupně budu doplňovat informace a přidávat další nákresy stěn.


Ke stěně se dostaneme od parkoviště podél Křetínky až za končící zábradlí, kde přehupkáme přes říčku v místě dotyku skály s vodou, podél skal Břízkové a Supí až k Orlí stěně.

 Přístup k Orlí stěně......

Could not load widget with the id 56.