Horolezecké průvodce

Bohuňov skály - trocha historie

Křetínka je pravým přítokem Svitavy a nad obcí Bohuňov se prodírá mezi skalními útesy Bohuňovských skal. Působivá scenérie, vzniklá dávnou říční erozí a postupným zvětráváním břidličnaté horniny amfibolitu, je patrná i ze silničky, spojující hrad Svojanov a Letovice. Zejména na pravém údolí svahu "vyrůstá" přímo od břehu potoka asi dvě stě metrů dlouhá skalní stěna, rozčleněná úzkými stržemi do mohutných, stupňovitě téměř 50m vysokých útesů. Podobné výchozy vystupují i z protějšího svahu, tak že zde skutečně můžeme mluvit o soutěsce či malém kaňonu. Ukloněnými plochami tmavého amfibolitu pronikají na mnoha místech světlé živcové a křemenné vrásy (tzv. ptygmatické vrásy),které přispívají k malebnosti skalních výchozů. Před proražením silničního zářezu bývala soutěska mnohem užší a její temné zákoutí bylo inspirací k lidovým zkazkám. Nejznámější, "cyrilometodějská" pověst vypráví o čertovi, který chtěl skalami zahradit údolí a zamezit tak přístupu slovanských věrozvěstů z Moravy do Čech. Ostatně, i nedaleká obec Bohuňov se podle "nové víry" původně jmenovala Bůh Nový. Skalnatá bohuňovská "zemská brána" je součástí přírodního parku Údolí Křetínky. 

Dle materiálů

Tajemný svět skal - Jan Vítek